| หน้าหลัก| เกี่ยวกับเรา| ลงทะเบียนศิษย์เก่า | แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่า | วีดีโอรุ่นนักเรียน หน้าหลักโรงเรียน I เข้าสู่ระบบ
 

เกี่ยวกับเรา
ทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของโรงเรียน
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้มีโอกาสติดต่อ หรือพบปะกัน
3. เพื่อให้ศิษย์ใหม่รู้จักรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว
  

ทำเนียบศิษย์เก่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311170 โทรสาร 039-311555
ขอขอบคุณเว็บมาสเตอร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง